Jag har funnits på nätet med en hemsida sedan våren 1997. (Sidnamnet var TetteDeHex från start. ;-))
Den har såklart bytt skepnader otaliga gånger genom åren.

Jag skrev "dagbok på nätet" under dryga 10 års tid. Skrev ganska personligt, enligt vissa "för" personligt. Dock har jag min bestämda gräns för vad jag vill delge till alla och en var. Så pass gammal är jag och självinsikten är snudd på FÖR god så ... upplever någon min sida som osunt närgången, så säger det nog mer om besökaren än om mig. ;-)

 Välkommen in, hur som helst! Hoppas något tilltalar dig här! :-)